Публічна інформація
  • Баланс на 01.01.2020 р. Скачати
  • Примітки до річної фінансової звітності за 2019 р. Скачати
  • Звіт про фінансові результати за 2019 р. Скачати
  • Звіт про рух грошових коштів за 2019 р. Скачати
  • Звіт про власний капітал за 2019 р. Скачати
  • Баланс на 1 квітня 2018 р. Скачати
  • Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018 р. Скачати
  • Пояснювальна записка за 1 квартал 2018 р. Скачати
  • Супровідний лист фінансової та бюджетної звітності за 1 квартал 2018 р. Скачати